Επικοινωνία

Πληροφορίεςfrsprotypos@frs.gr Διεύθυνση: Πατησίων 81 & Χέϋδεν 8 (5ος Όροφος) 10434, Αθήνα Τηλ: 210 – 8257010 Φαξ: 210 – 8257019