Εταιρεία

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. αποτελεί συνέχεια της Ελεγκτικής Εταιρείας FRS GLOBAL ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. και λειτουργεί με βάση το Π.Δ. 226/1992.

Η Εταιρεία μας με τη νέα της επωνυμία λειτουργεί από 02/01/2012.

Η FRS , μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), είναι μία από τις σημαντικές Ελληνικές Ελεγκτικές Εταιρείες και συνεργάζεται με τον Διεθνή Όμιλο Εταιρειών Ελεγκτικής και Συμβούλων Επιχειρήσεων BKR International (περίπου 300 Γραφεία σε ολόκληρο τον κόσμο), του οποίου είναι ανεξάρτητο μέλος. Με τη συνεργασία αυτή επιτυγχάνεται η διαρκής και άμεση πρόσβαση στη διεθνή τεχνογνωσία, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών σε κάθε θέμα που αφορά το επάγγελμα.

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η FRS , με έντονη τοπική, αλλά και διεθνή παρουσία και δράση των στελεχών – εταίρων της, έχει χαράξει μια λαμπρή πορεία, η οποία οφείλεται στη φιλοσοφία της, στα ιδανικά της και, κυρίως, στο προσωπικό που την απαρτίζει. Η πολιτική μας εστιάζεται σε ένα σύνολο ιδανικών, που το προσωπικό μας ασπάζεται και υιοθετεί στην επαγγελματική του πρακτική. Έχουμε δεσμευθεί να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες μας και αυτό έγκειται στην εστίαση των στόχων και της πολιτικής της FRS. Προτρέποντας σθεναρά τους ανθρώπους μας να ακολουθούν τις ενέργειες που συντελούν στη σταδιακή μεγέθυνση, έχουμε τη δυνατότητα να ξεχωρίσουμε.

Η FRS λειτουργεί προσφέροντας ένα εύρος υπηρεσιών ελεγκτικής, συμβουλευτικής και φορολογικής φύσεως σε ελληνικές αλλά και σε πολυεθνικές επιχειρήσεις. Με διαρκή αύξηση των ελέγχων της και μεγαλεπήβολα σχέδια ανάπτυξης σχετικά με τα έτη που ακολουθούν, η FRS έχει εδραιώσει από της ιδρύσεώς της την θέση της στην ελληνική αγορά.

Αν και οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες αποτελούν για πολλές επιχειρήσεις τροχοπέδη για ανάπτυξη, η FRS χαίρει συνεχούς ανάπτυξης. Ένας βασικός παράγοντας της ανάπτυξής μας οφείλεται στην πολύπλευρη προσέγγιση την οποία υιοθετεί η FRS όσον αφορά τις ευθύνες που αναλαμβάνει σχετικά με τις εργασίες των πελατών της.

Σε κάθε περίπτωση, στοχεύουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα σημαντικό εύρος επαγγελματικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.