Πελάτες

Μεταξύ των πελατών της FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. περιλαμβάνονται πάσης φύσεως επιχειρήσεις που αναφέρονται σε όλους τους Κλάδους της Οικονομίας όπως:

 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
 • ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ  
 • ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ  
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
 • ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 • ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
 • ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 • ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
 • ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΔΕΚΟ)